up01

งานยกพื้นคอนกรีต

ปัญหาพื้นคอนกรีตทรุดตัวส่งผลกระทบต่อการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นฐานรองเครื่องจักร พื้นที่วางสินค้าและอุปกรณ์ รอยต่อระหว่างแผ่นคอนกรีต ถนนโดยรอบโรงงาน และลานจอดรถ ทางบริษัท J.A.T Ground Expert ได้รวบรวม พนักงานที่มีประสบการณ์ในการยกปรับระดับพื้นคอนกรีตด้วยสาร RESIN มากกว่า 10 ปี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสารชนิดนี้จะทำการบดอัดชั้นดินให้มีความหนาแน่นมากขึ้น และทำการยกพื้นคอนกรีตให้มีความราบเรียบและกลับมาในระดับเดิม
up02
up03การทรุดตัวของพื้นคอนกรีตอาจเกิดมาจากขั้นตอนการบดอัดดินในขณะก่อสร้างไม่แน่นพอ หรืออาจจะเกิดจากนํ้าในชั้นดินทำให้เกิดการอ่อนตัวของชั้นดิน วิธีการ Up-Lifting จะทำการบดอัดชั้นดินที่มีความหนาแน่นน้อย ทำให้ชั้นดินมีความหนาแน่นมากขึ้นและยังทำให้ชั้นดินมีความสามารถในการรับน้ำหนักได้มากขึ้นอีกด้วย

สารเรซิน จะถูกฉีดลงไปใต้พื้นคอนกรีตเพื่อทำการเติมเต็มโพรงใต้พื้นคอนกรีตและทำการบดอัดชั้นดินให้มีความ หนาแน่นมากขึ้น หลังจากนั้นจึงทำการยกพื้นคอนกรีตให้กลับมาในระดับเดิมและจะทำการตรวจวัดระดับด้วยเครื่องวัดระดับ แบบเลเซอร์ซึ่งมีความละเอียดและแม่นยำ พื้นจะถูกยกปรับระดับให้ได้ระดับที่ต้องการและมีความสามารถในการรับนํ้าหนักได้มากขึ้น
C9oVcwtJfcQ
up04
วิธีการยกปรับระดับพื้นคอนกรีต ของบริษัทจะช่วยลด ระยะเวลาในการซ่อมแซมโดยเทียบกับ การซ่อมแบบอื่น เช่นการทุบแล้วทำใหม่ อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการปิดพื้นที่ รวมไปถึงค่าเสียโอกาสในการผลิตอีกด้วย

ขั้นตอนการทำงาน

1. เจาะรูขนาด 15 มม. ให้ทะลุแผ่นคอนกรีต
2. ทำการฉีดสารเรซินเพื่อทำการปิดโพรงและบดอัดชั้นดิน
3. ทำการฉีดสารเรซินต่อเนื่อง จนกว่าจำทำการยกพื้นคอนกรีตได้ในระดับที่ต้องการ โดยควบคุมระดับด้วยเครื่องมือวัดแบบเลเซอร์
4. ปิดรูเจาะด้วย Non-Shrink Grout
 

ข้อดีของวิธีการ Up-Lifting

1. ประหยัดเวลาในการซ่อม
2. หลีกเลี่ยงการทุบทำลายพื้นเดิมและลดฝุ่นละอองในการทำงาน
3. ไม่จำเป็นต้องขนย้ายสิ่งของหรือเครื่องจักร
4. มีการควบคุมระดับการยกด้วยเครื่องวัดแบบเลเซอร์ที่มีความละเอียดสูง
5. สามารถใช้งานพื้นที่ได้ทันทีที่เสร็จงาน
6. เพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักให้กับพื้นที่
7. คุณสมบัติของสารเรซิน ทำให้สามารถยกนํ้าหนักได้มากกว่า 100 ตันต่อตารางเมตร
 


UP LIFTING

ขั้นตอนการดำเนินงานยกปรับระดับ

การเจาะรูเพื่อฉีดสารขนาด 15 มิลลิเมตร
เจาะรูขนาด 15 มิลลลิเมตร ที่ระยะห่างประมาณ 0.6-1.5 เมตร
การเจาะคอนกรีตได้กำหนดระยะห่างระหว่างรูเจาะ 0.6-1.5 เมตร ในพื้นที่ที่ต้องการยกปรับระดับ โดยใช้สว่านโรตารี่ขนาดเล็กเพื่อลดปัญหาเรื่องเสียง และฝุ่นละออง และในขณะที่ทำการเจาะจะมีการใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อลดการกระจายของฝุ่นละออง
ขณะกำลังทำการฉีดสาร
การติดตั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์
สารจะถูกฉีดด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้บนรถโมบาย โดย ในการฉีดสารสามารถใช้สายลำเลียงที่มีความยาวมากกว่า 45 เมตร ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการปิดพื้นที่ และการเคลื่อนย้ายพื้นที่ทำงาน หรือในกรณีที่ต้องทำงานในอาคาร ก็จะสามารถถอดแยกประกอบเครื่องมือและอุปกรณ์ได้
การเจาะรูเพื่อฉีดสารขนาด 15 มิลลิเมตร
การควบคุมระดับการยก
เจ้าหน้าที่จะทำการฉีดสารเพื่อทำการยกปรับระดับ โดยจะทำการวัดการการยกตัวของพื้นที่ด้วยเครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์ซึ่งมีความละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร เพื่อความแม่นยำในการยกปรับระดับ เมื่อพื้นถูกยกปรับระดับแล้ว
ขณะกำลังทำการฉีดสาร
การฉีดสารโพลียูรีเทน
ในการฉีดสารโพลียูรีเทนนั้น จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์ เป็นผู้ควบคุมอัตราการไหลของวัสดุ เพื่อให้การยกตัวของคอนกรีตไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือแตกร้าว โดยการยกโครงสร้างคอนกรีตจะเริ่มยกจากพื้นที่หรือจุดที่มีค่าระดับต่ำสุดก่อน
ควบคุมการยกปรับระดับด้วยเครื่องวัดระดับแบบเลเซอร์
เมื่องานแล้วเสร็จเจ้าหน้าที่จะทำการปิดรูเจาะด้วยซีเมนต์แบบไม่หดตัว หรือ Non shrink grout และทำการสรุปปริมาณวัสดุที่ใช้ โดยปริมาณที่ใช้สามารถตรวจสอบได้จากมิเตอร์วัดปริมาณวัสดุ

Chemical Resistance Report of CL 1725 DMCPR Flammability Test Report of THAMOL CL 1725 DMCPR Page 1 Flammability Test Report of THAMOL CL 1725 DMCPR Page 2

238956 238957 238958

uplifting Before after1


uplifting Before after2


 
 

OUR REFERENCE

Up Lifting

CLICK