CONCRETE REPAIR

งานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต

 งานซ่อมโครงสร้าง

1.1 งานเสริมความแข็งแรงของโครงสร้าง ด้วย Cabon Fiber

เป็นวิธีที่ใช้ในการเพิ่มความสามารถในการรับนํ้าหนักบรรทุก และช่วยแก้ไขการแอ่นตัวที่ มากเกินกำหนด ด้วยการเสริมวัสดุด้านนอก โดย (External Bonded Reinforcement) "แผ่นคาร์ บอนไฟเบอร์" (Carbon Fiber Reinforced Polymer: CFRP)

1.2 งานซ่อมคอนกรีตแตกร้าวเสริมเหล็ก

เป็นการซ่อมคอนกรีตที่เกิดการ กัดกร่อน หลุดร่อน หรือ แตกร้าว เนื่องจากอายุของโครงสร้าง, โครงสร้างในนํ้าทะเล หรือโครงสร้างที่ถูกสัมผัสกับสารเคมี


1.3 งานซ่อมคอนกรีตแตกร้าว โดยวิธี Epoxy & PU Rasin Injection

เป็นการงานซ่อมคอนกรีตแตกร้าวบนโครงสร้างคอนกรีต เพื่อเชื่อมประสานเนื้อคอนกรีต และให้โครงสร้างคอนกรีต กลับมารับนํ้าหนักได้ดังเดิม สามารถซ่อมได้ทั้งพื้นถนนคอนกรีตที่เกิดรอยร้าว และซ่อมพื้นโรงงานที่เกิดรอยร้าว

1.4 งานอุดซ่อมรอยรั่วซึม โดย PU Foam Injection

เป็นการซ่อมคอนกรีตที่มีการรั่วซึมของนํ้าผ่านโครงสร้างคอนกรีต โดยการอัดฉีด PU Foamเข้าไปยังโพรง หรือจุดรั่วซึมOUR REFERENCE

Concrete Repair

CLICK