ระบบกันซึม

Waterproofing

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงาน

งานกันซึมด้วยวิธีอัดฉีดสารโพลียูรีเทน (PU Injection)
ห้องชั้นใต้ดิน โรงงานย่านบางนา
ห้องผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก เกิดการรั่วซึมจากนํ้าใต้ดินที่สูงย่านบางนา บริษัทได้ทำการซ่อมจุดรั่วซึมทั้งหมด 40 จุด ใช้วัสดุ 400 กิโลกรัม ใช้เวลาทำงานทั้งหมด 2 อาทิตย์
 
water proofing1
สำรวจและเจาะคอนกรีต ณ จุดรั่วซึม
water proofing2
ทำการอัดฉีดสารโพลียูรีเทน
water proofing3
สารโพลียูรีเทนจะใหลซึมเข้าไปอุดจุดที่มีการรั่วซึม