Flooring

 

no2

Concrete floor repairing and coating

There are many material to choose for concrete floor repairing and coating depend on the utility of the mentioned area
Arrow
Arrow
Arrow
Arrow
Slider

ระบบกันซึม

.ระบบกันซึมเป็นระบบป้องกันการรั่วซึมสำหรับบริเวณหลังคาดาดฟ้าและบริเวณชั้นใต้ดินของอาคารบ้านและโรงงาน โดยระบบกันซึมใช้วัสดุกันซึมประเภทต่างๆติดตั้งบนบริเวณที่ต้องการป้องกันการรั่วซึมในอนาคต หรือซ่อมแซมการรั่วซึมเมื่อเกิดปัญหาการรั่วซึมในปัจจุบัน ระบบกันซึมจะช่วยยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับโครงสร้างคอนกรีตต่างๆ ลดการแตกร้าวของพื้นคอนกรีตเนื่องจากการหดตัวหรือขยายตัวของคอนกรีตและยังช่วยทำให้อายุการใช้งานทนทานยาวนานกว่าปกติ
สาเหตุของการรั่วซึมเกิดจากหลายสาเหตุเช่นรอยต่อของโครงสร้าง ส่วนผสมของคอนกรีตไม่ถูกต้องทำให้เกิดช่องว่างในเนื้อคอนกรีตทำให้เกิดคอนกรีตแตกร้าว การแตกร้าวของโครงสร้างจากการเจาะยึดวัสดุหรือการเสื่อมสภาพของคอนกรีต

ระบบกันซึม มีวัสดุหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานและลักษณะของพื้นที่
3.1 Crystalize Waterproof เป็นระบบกันซึมสำหรับกันการรั่วซึมงานแทงค์น้ำ
3.2 Polyurethane Waterproof เป็นระบบกันซึมสำหรับกันการรั่วซึมชั้นดาดฟ้า สามารถทนน้ำขังได้นานกว่า 10 วัน
3.3 Acrylic Waterproof เป็นระบบกันซึมสำหรับกันการรั่วซึมงานดาดฟ้าและซ่อมคอนกรีตแตกร้าวตามผนัง
3.4 Ceramic Heat Proof เป็นระบบกันซึมสำหรับหลังคาพร้อมสะท้อนความร้อนและป้องกันการรั่วซึมของผนัง
3.5 Pure Polyurea Waterproof เป็นระบบกันซึมเป็นระบบกันซึมสำหรับดาดฟ้า เป็นระบบกันซึมที่ดีที่สุดในปัจจุบัน อายุการใช้งาน 20-50 ปีทน UV สามารถใช้ในงานเคลือบแทงค์

 
con04

งานซ่อมพื้นผิวคอนกรีต

4.1 งานซ่อมผิวหน้าคอนกรีต ด้วยวิธีสกัดเท เป็นงานซ่อมโครงสร้างผิวทาง คอนกรีตแตกร้าว ที่เกิดความเสียหายด้วยการสกัดรื้อผิวหน้าดังกล่าวออก แล้วเทแทนด้วยวัสดุ Rapid Strength Cementitious Precision Mortar ที่เป็นปูนเกราท์พิเศษ ผสมเสร็จชนิดไม่หดตัว และให้กำลังรับนํ้าหนักสูง ภายในระยะรวดเร็ว (2-4 ชั่วโมง) 4.2 งานซ่อมผิวหน้าคอนกรีต ด้วยวิธีสกัดฉาบ งานซ่อมผิวหน้าคอนกรีต ที่เกิดความเสียหายจากสภาพแวดล้อม และการใช้งาน ทำให้โครงสร้างผิวหน้าเกิดความเสียหายพื้นที่ต้องการ การรับกำลังสูงและรวดเร็ว เช่น พื้นถนน พื้นสะพาน พื้นโรงงาน พื้น สนามบิน เสา ฐานเสา ฐานรองรับคานสะพาน เป็นต้น วัสดุที่ใช้เป็นปูนฉาบดัดแปลงพิเศษชนิดส่วนผสมเดียวที่มีส่วนผสมของ ซีเมนต์โพลีเมอร์ดัดแปลง ไฟเบอร์ ซิลิกาฟูม และ ทราย สามารถรับกำลังอัดได้สูงและยึดเกาะได้ดี สามารถฉาบได้หนาประมาณ 3-5 ซม. ในรอบเดียว เหมาะกับงานซ่อมแซมพื้นผิว ที่ต้องการการรับกำลังอันสูงเป็นพิเศษ
 

OUR REFERENCE

Concrete Repair

CLICK