Micropiles for Structure Jacking

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงาน

บ้านพักอาศัยจังหวัดนครราชสีมา
งานแก้ปัญหาบ้านทรุดตัว อาคารถูกออกแบบให้วางอยู่บนเข็มตอก
เกิดการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันทำให้เกิดรอยร้าวบนกำแพงบ้านหลายจุด จากการสำรวจพบการทรุดตัวของตอม่อที่จุดตํ่าสุดประมาณ 50 มิลลิเมตร
 
Micropiles for Structure Jacking1
ติดตั้งเครื่องวัดระดับรอบบ้าน
Micropiles for Structure Jacking2
ทำการติดตั้งไมโครไพล์
Micropiles for Structure Jacking3
ชุดแม่แรง
Micropiles for Structure Jacking4
ติดตั้งแม่แรงรอบอาคารเข้ากับไมโครไพล์
Micropiles for Structure Jacking5
Micropiles for Structure Jacking6
Micropiles for Structure Jacking after