Micropile for New Construction

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงาน

งานตอกเข็มไมโครไพล์ เพื่อลดปัญหาผลกระทบอาคารข้างเคียง บริษัทได้เขาทำการตอกเข็มไมโครไพล์ 16 ต้น พร้อมกับทำการก่อสร้างตอม่อ คานคอดิน และพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เป็นโรงจอดรถ และต่อเติมขยายอาคาร
 
method1
ติดตั้งเครื่องตอกและอุปกรณ์เสาเข็มไมโครไพล์
method2
ทำการตอกเสาเข็มไมโครไพล์
method3
เสริมเหล็กก่อนเทคอนกรีต
method4
เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
method5
เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก