Reference

งานตอกเข็มไมโครไพล์เพื่อสร้างหรือต่อเติมอาคาร
งานตอกเข็มไมโครไพล์เพื่อสร้างหรือต่อเติมอาคาร
Micropiles for new construction
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
refmicropile600
งานแก้ไขปัญหาโครงสร้างอาคารทรุดเอียง
Micropiles for foundation repair
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
งานปรับดีดโครงสร้างและอาคาร
งานปรับดีดโครงสร้างและอาคาร
Micropiles for structure jacking
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
งานเกร้าท์ติ้งเพื่อปรับปรุงสภาพชั้นดินอ่อน
งานเกร้าท์ติ้งเพื่อปรับปรุงสภาพชั้นดินอ่อน
Grouting soil improvement
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
งานยกปรับระดับพื้นและโครงสร้างคอนกรีต
งานยกปรับระดับพื้นและโครงสร้างคอนกรีต
PU uplifting
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
งานปิดซ่อมโพรงด้วยซีเมนต์มวลเบา
งานปิดซ่อมโพรงใต้โครงสร้าง และพื้นคอนกรีต
Grouting & void filling
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
งานฉีดพ่นฉนวนกันความร้อน
งานฉีดพ่นฉนวนกันความร้อน
Insulation
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
cover33
งานซ่อมพื้นและโครงสร้างคอนกรีต
Concrete Repair
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
r22
งานเกร้าท์ติ้งเพื่ออุดช่องว่าง
grouting & Gap Filling
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม