งานสำรวจสภาพชั้นดิน-Soil Investigation

(ด้วยเครื่อง Dynamic Cone Penetrometer)

 

soil investigation pic

 

เครื่องมือและอุปกรณ์ (Dynamic Cone Penetrometer)

1.1 Power Unit / 1.2 ตุ้มน้ำหนัก / 1.3 ชุดควบคุม / 1.4 แท่งเหล็ก / 1.5 แท่นดึงแท่งเหล็ก

Dynamic Cone Penetrometer (การทดสอบดินแบบหยั่งกระแทก)

เครื่องทดสอบดินนี้จะถูกนำไปประเมินความแข็งของชั้นดิน โดยวัดจากค่าการต้านการเคลื่อนที่ของกรวยเหล็ก

ตุ้มน้ำนัก 30 กิโลกรัมจะถูกยกขึ้นที่ระยะ 20 เซนติเมตร เพื่อส่งแรงกระแทกผ่านแกนเหล็กขนาด 20 มิลลิเมตร และผ่านไปยังกรวยเหล็ก (Cone Head)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร พร้อมกับการนับจำนวนครั้งในการตกกระแทกของตุ้มน้ำหนัก ทุกๆ 10 เซนติเมตร หรือ Blows / 10 cm.

corehead

Cone Head (Dia 30 mm.)

ภาพเครองทดสอบดน Dynamic Cone Penetrometer

ภาพเครื่องทดสอบดิน Dynamic Cone Penetrometer

before after

ตัวอย่างผลทดสอบดิน