white logo

บริการแก้ไขปัญหาพื้นทรุด, ส่วนต่อเติมอาคารทรุด, ซ่อมคอนกรีต, ปรับปรุงสภาพดิน

บริษัท J.A.T. GROUND EXPERT เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการปรับปรุงสภาพดิน (Soil Improvement), แก้ไขปัญหาการทรุดตัวของฐานรากโครงสร้างอาคาร, แก้ไขงานคอนกรีตที่ชำรุดเสียหาย(Concrete Repair) และยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานเกร้าท์ติ้ง( grouting ) วัสดุประเภทต่างๆ อาทิเช่น ซีเมนค์มวลเบา (cellular light weight cement), คอนกรีต และ โพลียูรีเทน(Polyurethen) ที่ใช้ในงานยกปรับระดับพื้นคอนกรีต โครงสร้างต่างๆ และรวมถึงการนำมาใช้เป็นวัสดุฉนวนกันความร้อน

Arrow
Arrow
Slider
Arrow
Arrow
Slider

OUR SOLUTIONS

บริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ซ่อมพื้นทรุด อาคารทรุด ด้วยวิธีไมโครไพล์
Micropiles
การเสริมเสาเข็มไมโครไพล์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ซ่อมพื้นทรุด อาคารทรุด ซ่อมคอนกรีต ด้วยวิธี uplifting
uplifting
ยกปรับระดับพื้นและโครงสร้างคอนกรีต
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
cover compaction grount
Grouting & Soil Improvement
ปรับปรุงสภาพดินอ่อนด้วยการ
อัดปูนชนิดพิเศษ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
cover void filling 60
Void Filling
ปิดซ่อมโพรงใต้โครงสร้างและแผ่นพื้นคอนกรีต
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
cover epoxy 60
Flooring
งานซ่อมพื้นคอนกรีต
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
cover insulation
Concrete repair
งานซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีต
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ten year

การให้บริการของบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุม และตรวจสอบทุกขั้นตอนด้วยวิศวกรและเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

SERVICE

 • งานบ้าน และอาคารทั่วไป
 • นิตมอุคสาหกรรม โรงงาน
 • ระบบสาธารณูปโภค
 • โบราณสถาน
 

งานบ้าน และอาคารทั่วไป

 • แก้ปัญหาโครงสร้างบ้าน พื้นทรุด อาคารทรุดตัว และส่วนต่อเติม โดยการเสริมเสาเข็ม
 • ยกปรับระดับพื้นทรุด โรงจอดรถ ถนนภายในหมู่บ้าน
 • ปิดซ่อมโพรงใต้บ้านและอาคาร เพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรค สัตว์ และแมลงต่างๆ
 • งานฉีดวัสดุเพื่อป้องกันความร้อนใต้หลังคาบ้าน และอาคาร
 • ซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างบ้านและอาคาร อาทิ ซ่อมคอนกรีต เสา คาน และพื้น

นิตมอุตสาหกรรม โรงงาน

 • ยกปรับระดับ เพิ่มความสามารถในการรับนํ้าหนัก
  และแก้ปัญหาพื้นทรุดภายในโรงงาน โกดังสินค้า
 • ยกปรับระดับถนนคอนกรีตภายในนิคมอุตสาหกรรม และถนนในโรงงาน
  ยกปรับระดับแก้ปัญหาการทรุดตัวของฐานเครื่องจักร
 • งานฉีดวัสดุป้องกันความร้อนใต้หลังคา ถังไซโล ถังเก็บสารเคมี ท่อ
  ห้องเย็น ตู้คอนเทนเนอร์ และห้องเก็บเสียง
 • ซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างโรงงาน โกดังและ
  อาคารสำนักงาน อาทิ ซ่อมคอนกรีต เสา คาน และพื้นคอนกรีต
 • เพิ่มกำลังรับนํ้าหนักให้กับดิน ปรับปรุงสภาพดิน ก่อนต่อเติมอาคาร
  โรงงานหรือวางเครื่องจักร และลดแรงสั่นสะเทือนให้แกฐานเครื่องจักร

ระบบสาธารณูปโภค

 • ยกปรับระดับพื้นคอนกรีตรันเวย์แทกซี่เวย์ และลานจอดเครื่องบิน เพื่อปรับความลาดชันของผิวคอนกรีต และแก้ปัญหานํ้าท่วมขังที่ผิวคอนกรีต
 • ยกปรับระดับ เพิ่มความสามารถในการรับนํ้าหนัก และแก้ปัญหาการทรุดตัว พื้นคอนกรีตท่าเรืออาทิ รางเครนยกตู้คอนเทนเนอร์ พื้นคอนกรีตลานวางตู้คอนเทนเนอร์ และทางขึ้นด่านชั่งนํ้าหนัก
 • ปรับปรุงสภาพดิน เพิ่มความสามารถในการรับนํ้าหนักให้กับชั้นดิน และแก้ปัญหาการทรุดตัวของโครงสร้างรางรถไฟ ที่วิ่งตัดผ่านชั้นดินอ่อน หรือบริเวณที่มีการเคลื่อนตัวของดินด้านข้าง
 • ยกปรับระดับพื้นถนนคอนกรีตถนนทางหลวง คอสะพานให้มีความราบเรียบ หรือ ยกปรับความลาดชันของผิวทางคอนกรีต
 • ซ่อมแซมผิวคอนกรีตที่หลุดร่อนหรือเสื่อมสภาพ เชื่อมประสานรอยแตกคอนกรีต (Concrete Repair)
 • เกร้าท์ติ้ง (Cement Grout) เพื่อวัตถุประสงค์ในการปิดซ่อมโพรงเพิ่มเสถียรภาพให้ชั้นดิน หยุดการรั่วซึมของนํ้าให้แก่ ถนนทางหลวง อุโมงค์ทางลอด กำแพงกันดิน ท่อลอด และคอสะพาน

โบราณสถาน

 • ยกปรับระดับ ปรับปรุงสภาพดิน เพิ่มความสามารถในการรับนํ้าหนักให้กับชั้นดิน และแก้ปัญหาการทรุดตัว ให้แก่โครงสร้างโบราณสถานต่างๆ อาทิเช่น อาคารเก่าแก่ โบสถ์ เจดีย์ ซุ้มประตู และรั้วกำแพง
ยินดีให้คำปรึกษา ฟรี!
WE OFFER FREE CONSULTING
 

team3